Låt inte Uppsala klyvas

Personbild


  • Inför inkluderingsjobb som en väg till arbete och egen försörjning för dem som står längst från arbetsmarknaden
  • Främja gemenskap över kulturella gränser genom särskilda föreningsbidrag för integrationsprojekt
  • Säkerställ att det finns bra skolor i hela kommunen och tillför extra resurser till skolor med segregations- och utanförskapsproblem
  • Lansera ett mentorskapsprogram för att hjälpa människor i utanförskap med myndighetskontakter och arbetssökande

De senaste åren har den internationella konjunkturen varit på topp och den lokala arbetsmarknaden har varit stark. Trots det har tusentals människor i Uppsala svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, och riskerar att fastna i långvarigt utanförskap. Sedan 2016 har antalet Uppsalabor som varit arbetslösa mer än 12 månader ökat med mer än 30 procent. Uppsala håller på att klyvas – det kommer Centerpartiet aldrig att acceptera.

Det är framförallt nyanlända och ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. För att ge dem en väg in på arbetsmarknaden och in i samhällsgemenskapen vill Centerpartiet säkerställa att nyanlända ges språkinsatser från dag ett i Uppsala, att det finns bra vuxenutbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov och att det finns ett rikt och inkluderande kultur- och fritidsliv som kan erbjuda sammanhang och gemenskap.

Centerpartiet vill också införa inkluderingsjobb, en form av obligatorisk praktik för människor som befinner sig i långvarigt utanförskap. Vi menar att den som sitter fast i utanförskap har rätt att få hjälp in på arbetsmarknaden och in i samhällsgemenskapen, samtidigt som den också är skyldig att delta i de insatser som erbjuds. Centerpartiet står för ett nytt ledarskap som säkerställer en väg till arbete för alla människor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.