Superbussar istället för spårvagn i Uppsala

Personbild


I UNT den 3/5 2022 publiceras en artikel med titeln "Spårvagn i Uppsala eller ej - het lokal valfråga".


Centerpartiet i Uppsala vill:

  • Inför effektivt system för BRT-buss i Uppsala
  • Använd flexibla hållbara lösningar
  • Undvik stora investeringar som inte behövs, tex en bro vid Ultuna.

Centerpartiet vill riva upp det beslut som S, MP, L, V och Fi har drivit igenom om att införa en dyr spårvagn som lösning för persontransporter inom Uppsala. Centerpartiet vill istället bygga ett BRT-system, där BRT står för Bus rapid Transit, precis som i den franska staden Nantes.

Det beslut som fattats innebär väldigt höga kostnader och en kapacitet som inte behövs, anser Jonas Petersson, Centerpartiet i Uppsala. Det är en stor fördel att det är lättare att ändra linjenätet för bussar än för en fix spårjärnväg.

– Förutsättningarna i det här projektet ändras hela tiden och vi kan inte säga ja eller nej till något som vi inte vet något om, säger Jonas. Som det presenterats nu säger vi nej. Vi vill inte ha någon bro vid Ultuna, säger han.

Läs mer

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Nantes_Busway


BRT i Nantes, Frankrike

BRT-system i Nantes, Frankrike

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.