20 jan: Nomineringsstämma till region/landsting

Distriktet kallar till nomineringsstämma för att besluta om lista till region/landsting. Vi är i Munkfors.

Mer information skickas ut till medlemmarna via brev och mail.