7 april: Distriktsstämma

Centerpartiet Värmlands distriktsstämma i Eda.

Kallelse har skickats ut till representanter/medlemmar. Kontakta kretsstyrelsen om du är intresserad av att närvara men inte har fått kallelse av distriktet.