6 dec: Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige. På detta möte ska beslutas om representation i nämnder och styrelser.