Distriktsstämma

På stämman kommer ny styrelse för distriktet samt nomineringskommittée för listor till riks/region att väljas. På stämman för kyrkoval fastställer vi listor till kyrkovalet. Endast valda ombud har rösträtt men du som medlem kan lyssna in. Håll utkik på distriktets facebooksida och i mailen!

https://www.facebook.com/centerpartietvarmland