Medlemsmöte i Karlstadskretsen

Val av nomineringskommittée och diskussion kring kommunens mycket viktiga översiktsplan. Vilka ska arbeta med förslag på lista till valet i kommunfullmäktige och hur ska vi bygga/utveckla i Karlstad? Du har fått inbjudan med mer information i ett separat mail.

Anmälan till Frida Pettersson.