Kontakt

Välkommen att ta kontakt med oss för att diskutera närodlad politik, medlemsskap eller vår organisation. Vi tar gärna emot både frågor och synpunkter. För frågor rörande Centerpartiet i Värmland, kontakta Värmlands distrikt.

Bli medlem

Här kan du bli medlem - för en ljusare framtid!

Centerpartiet Karlstad

Organisationsnummer: 874001-4520
Mailadress: karlstad@centerpartiet.se

Frida Pettersson, kommunalråd
frida.pettersson@centerpartiet.se

Styrelse

Centerpartiet Karlstads styrelse består av 9 ledamöter.

Ordförande
Marie Högkvist
marie.hogkvist@centerpartiet.se

Vice ordförande
Jens Östergren

Övriga ledamöter
Anders Peterson
Anita Hall
Elin Carlsson
Gunilla Lindberg Gustafsson
Karl Ståhlberg
Nour Aghy
Ola Sundgren

Centerkvinnoavdelningar i Karlstads kommun

Centerkvinnorna Nyed
Kajsa Lander, ordförande
kajsa.lonngarden@hotmail.se

Centerkvinnorna Karlstad
Anita Hall, ordförande
anita.hall@centerpartiet.se