Karlstad kommun Framåt!

  • Stadsplanering
    Livskvalitet i stadsplanering innebär bra kommunikationer som gör att människors vardag fungerar. Det innebär också att vi utvecklar våra grönområden och har en variation av boendeformer. Karlstad ska vara en trygg kommun med framtidstro.
  • Landsbygd
    Vi ser vikten av en levande landsbygd. Där finns arbetstillfällen och där finns möjlighet att producera närodlad mat. En levande landsbygd är viktig både för miljö- och kulturvärden. Därför vill vi fortsätta satsningen på landsbygden.
  • Miljö
    Karlstads kommun har bra förutsättningar för att vara en miljövänlig och fossiloberoende kommun. Dels genom vårt jordbruk som ger närodlade produkter, och också för våra soltimmar och vår stora mängd trä.

Skriv till oss

Följ våra nyheter på facebook!

sol-has-bg

Senaste nytt från Värmland

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.