Vår politik

Centerpartiet Karlstad är ett liberalt, humanistiskt och feministiskt parti som tror att alla människor kan bidra till ett bättre samhälle. Vi är övertygade om att hållbarhet och tillväxt är varandras förutsättningar och tycker det är viktigt att människor har bra levnadsvillkor oavsett var i Karlstad kommun de vill leva sina liv. Vi vill ha:  

Ett Karlstad som skapas med invånarna 

Nära samarbete och mellan näringsliv, individer, föreningar och kommunen ger bäst förutsättningar för positiv samhällsutveckling.  

Där du får stöd och hjälp när du behöver det 

Vetskapen om att det finns stöd och hjälp vid behov skapar trygghet genom livets olika faser. Kommunen måste vara tillmötesgående och lyhörd för invånarnas behov. 

Som byggs med människor och miljö i fokus 

Oavsett om drömboendet finns på landsbygden eller centralt vill vi skapa utrymme för valmöjligheter och livskvalitet. Vi vill ha en hållbar kommun för framtiden med goda förutsättningar att leva och verka oavsett var i kommunen man känner sig hemma. 

Viktiga frågor

Här är ett urval av de frågor som vi vill arbeta med under kommande mandatperiod:

Valfrågor 2022-2024

Mer om vår politik i kommunen

På nedanstående länkar kan du läsa mer om vår ideologiska grund inom olika områden:

Fritid och kultur

Förskola och skola

Klimat och miljö

Kommunen, koncernen och ekonomi

Samhällsplanering

Stöd och vård

Tillväxt och livskraft

Trygghet och livskvalitet

Valfrihet, dialog och jämställdhet

Politik för region Värmland

Om du är intresserad av regionpolitik, exempelvis vården på våra sjukhus eller vägar och infrastruktur så kan du läsa mer hos Centerpartiet Värmland:

Politik för region Värmland (öppnas i nytt fönster)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.