Aktuellt

2022-08-11

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster.

Din röst på Centerpartiet
Budgetförslag inför 2023

Centerpartiet i Kristinehamns förslag till budget för Kristinehamns kommun 2023

Vi i Centerpartiet tycker att det är viktigt att väljarna och verksamheterna får tydliga besked
om vilka prioriteringar som politiken vill göra inom kommunen för kommande budgetår
2023.
Därför presenterade vi på kommunstyrelse sammanträdet 220607 vårat förslag. Grunden i
förslaget är ett resultatmål på 1,5% och att nämnderna får uppräkning ifrån fjolårets siffror
med 2,9% för att täcka fasta kostnader.
Utöver detta vill vi öka anslaget till skolnämnden med 15 miljoner riktat till förskola och
grundskola. Genom ökade resurser tror vi att fler elever ska nå sina mål. Vi vill satsa på fler
legitimerade lärare, högre lärarlöner, mat som barnen äter m.m. och fortsatt utveckling av
samverkan mellan socialtjänst och skola med fokus på barn och ungas psykiska hälsa samt
stärkt föräldrastöd.
Vi vill lägga 1,5 miljon till nämnden för stöd, vård och omsorg för projekt med tillagningskök
på boendena samt start av intraprenad drivet boende. Kulturnämnden får 0,5 miljoner extra
i vårat förslag för att stärka föreningsstödet. Efter pandemin har många föreningar drabbats
hårt ekonomiskt.
Vi kompenserar tekniska nämnden avd. gata och park med 2,1 miljoner för ökade kostnader
på el och drivmedel.
För att kunna göra dessa satsningar minskar vi anslaget till nämnden arbete, kompetens och
välfärd med 11 miljoner. Denna nämnd har fått ökade medel under senare år och vi i
Kristinehamn har betydligt högre kostnader på den här verksamheten än jämförbara
kommuner. Vi har fått tydliga besked från förvaltning och nämnd att man jobbar hårt med
att minska på kostnaderna även om utmaningar finns. Vi tror också att satsningar på skolan
kommer att generera lägre kostnader inom denna sektor.
Detta är ett förslag på budget från Centerpartiet med inriktning på framtiden.

Satsningar på skolan

Satsningar på skolan i Kristinehamns kommun

På kommunstyrelsens sammanträde 20220607 presenterade Centerpartiet sitt budgetförslag. Ett förslag som innebär 15 miljoner extra till förskolan och grundskolan under 2023. Genom att öka resurserna till skolan tror vi att fler elever ska nå sina mål.

Vi noterade under sammanträdet att det sk. minoritetsstyret kommit överens med socialdemokraterna och gemensamt presenterade de en budget utan några extra pengar till skolan.

Centerpartiet i Kristinehamn har under en längre tid klart deklarerat i media att när det gäller skolan så vill vi satsa på fler legitimerade lärare, högre löner, mat som barnen äter m.m. Vi tror också på en fortsatt utveckling av samverkan mellan socialtjänst och skola med fokus på barn och ungas psykiska hälsa samt stärkt föräldrastöd. Nu går Centerpartiet från ord till handling och föreslår 15 miljoner extra till skolan i budget 2023 för barnens bästa.

Centerpartiet i Kristinehamn

Anders Ölmhult, ordf. (c)

Jane Larsson, kommunalråd (c)

Marianne C Cordes, gruppledare (c)

Johanna Gustavsson, ordf. skolnämnden (c)

Tidigare kampanjer
Arkiv

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.