Region Värmland

Ola Persson

Ola Persson, regionråd, ledamot regionfullmäktige, ledamot regionstyrelsen

Kontakta Ola: ola.persson@regionvarmland.se

Jane Larsson

Jane Larsson, ordförande regionfullmäktige

Kontakta Jane: jane.larsson@regionvarmland.se

Erik Evestam

Erik Evestam, ledamot regionfullmäktige, 2:e vice ordförande regionala utvecklingsnämnden,

Kontakta Erik: erik.evestam@regionvarmland.se

Anna-Lena Carlsson

Anna-Lena Carlsson, ledamot regionfullmäktige, ersättare regionala utvecklingsnämnden,

Kontakta Anna-Lena: annalena.carlsson@regionvarmland.se

Ulf Jonsson

Ulf Jonsson, ledamot regionfullmäktige, ledamot kollektivtrafiknämnden,

Kontakta Ulf: ulf.jonsson@regionvarmland.se

Jens Östergren

Jens Östergren, ledamot regionfullmäktige, ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden, ersättare regionstyrelsen

Kontakta Jens: jens.ostergren@regionvarmland.se

Karl-Johan Adolfsson

Karl-Johan Adolfsson, ledamot regionfullmäktige, ersättare kultur- och bildningsnämnden

Kontakta Karl-Johan: karljohan.adolfsson@regionvarmland.se

Marita Ögren

Marita Ögren, ersättare regionfullmäktige, ledamot hjälpmedelsnämnden

Kontakta Marita: marita.ogren@regionvarmland.se

David Bildt

David Bildt, ersättare regionfullmäktige, ledamot Stiftelsen Wermland Opera

Kontakta David: david.bildt@regionvarmland.se

Marie Persson

Marie Persson, ledamot kultur- och bildningsnämnden

Kontakta Marie: marie.persson@regionvarmland.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.