Region Värmland

Erik Evestam

Erik Evestam, regionråd och ordförande regionala utvecklingsnämnden, ledamot regionstyrelsen

Kontakt: erik.evestam@regionvarmland.se

Anna-Lena Carlsson

Anna-Lena Carlsson, ledamot regionfullmäktige och regionstyrelsen, ersättare regionala utvecklingsnämnden

Kontakt: annalena.carlsson@regionvarmland.se

Jens Östergren

Jens Östergren, ledamot regionfullmäktige, 2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Kontakt: jens.ostergren@regionvarmland.se

Jane Larsson

Jane Larsson, ledamot regionfullmäktige

Kontakt: jane.larsson@regionvarmland.se

Ulf Jonsson

Ulf Jonsson, ledamot regionfullmäktige, ledamot kollektivtrafiknämnden

Kontakt: ulf.jonsson@regionvarmland.se

Ola Persson

Ola Persson, ledamot regionfullmäktige, ersättare regionstyrelsen

Kontakt: ola.persson@regionvarmland.se

Marie Persson

Marie Persson, ersättare regionfullmäktige, 2:e vice ordförande kultur- och bildningsnämnden

Kontakta Marie: marie.persson@regionvarmland.se

David Bildt

David Bildt, ersättare regionfullmäktige, ledamot Stiftelsen Wermland Opera

Kontakta: david.bildt@regionvarmland.se

Kristina Lundberg

Kristina Lundberg, ordförande Värmlands museum, ersättare regionfullmäktige och regionala utvecklingsnämnden

Kontakta: kristina.lundberg@regionvarmland.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.