Distriktsstämma

Distriktsstämma 2 april, kl 9.30-15.00.

Kallelse med handlingar skickas till ordinarie ombud och är senast 8 dagar innan stämman ombuden tillhanda.