Kandidater - landstingsvalet

Här presenteras våra kandidater till landstingsvalet som också för kommande mandatperiod kommer att innefatta verksamheten innom Region Värmland. Kandidaterna presenteras i alfabetisk ordning. Längst ner på denna sida kan du hitta medlemsomröstningen.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Anders Bergfjord, Arvika

Anders Bergfjord Arvika 30 år, lärare.  
För mig är frågor som rör landsbygdsutveckling, miljö, jordbruk och skola viktiga.       

Anita Hall, Karlstad

Anita Hall, 68 år, Skattkärr, Karlstad, Pensionerad Undersköterska. Vill påverka vården i riktning mot nära, likvärdig och tillgänglig primärvård. Att kunna nå vården samma dag och kunna få råd och tid digitalt inom 48 timmar. Rätt att välja vård och vårdgivare. En jämställd vård oavsett ålder och kön. Vi måste satsa mer på psykiatri när människorna mår allt sämre mentalt. Rätt att avstå behandling. Något måste göras åt patientresornas organisation. Det är långa väntetider och långa resor, en plåga för många, som redan har tillbringat flera timmar i vården.

Anna-Lena Carlsson, Torsby

Anna-Lena Carlsson 49 år, Ransby -Sysslebäck, Företagsrådgivare/koordinator. Stad och land, Regionalutveckling, Näringslivsutveckling och Integration 

Benny Ahremark Persson, Karlstad

Benny Ahremark Persson, 64 år, Karlstad Har ett förflutet som tjänsteman på Försäkringskassan, Statens Invandrarverk och senast Pensionsmyndigheten. Har varit politiskt aktiv sedan 20-årsåldern. Har f n uppdrag inom Landstinget, Region Värmland och Svenska kyrkan. Har även lång erfarenhet av Kommunala uppdrag. För mig är det viktigt att Värmlänningen ges vård, omsorg och sjukvård på lika villkor. Boendeort och plånbokens storlek får inte styra. Att Värmland ges förutsättningar för ett starkt näringsliv med företag som ger många arbetstillfällen.  Att satsningar på infrastrukturen fortsätter så att möjligheten till att kunna bo i hela Värmland ökar.

Berith Larsson, Kil

Berith Larsson Kil, 63 år och jobbar i Karlstads kommun med personalfrågor, HR konsult.Född och uppvuxen i Skattkärr men bor nu i Karlstad, Jag har två vuxna söner. Jag tycker det är viktigt med bra äldreomsorg samt att den offentliga sektorn utvecklas och kan möta nuvarande kommande medborgares behov och önskemål.

Birgit Sturesson,Grums

Birgit Suresson från Grums,  68 år. Frågor om Skola, vård, omsorg, regionfrågor och samverkan med Norge är viktiga för mig.

Carl-Olov Sjöstedt, Eda


David Bildtsén, Hagfors

Mitt namn är David Bildtsén, 32 år. Jag kommer från Göteborg men bor på en liten gård utanför Ekshärad. Till yrket är jag jurist och egenföretagare med fokus på asyl-, familje- och socialrätt. Jag vill främst arbeta för ett gott företagsklimat, fungerande kollektivtrafik och snabb akutsjukvård – tre exempel på saker som möjliggör ett gott liv på landsbygden. Eftersom jag är ny som centerpartist och värmlänning kanske jag kan erbjuda ett annorlunda perspektiv.

Diana Nilsson, Kristinehamn

Diana Nilsson, Kristinehamn/Vike, 62 år. Pensionär fd Svetsare. Mitt stora intresse för nära sjuk och äldrevård, kulturfrågor såsom borttag av dansbandsmoms mynnar ut i att stoppa höjda bilskatter samt utveckla klimatsmarta drivmedelslösningar så vi kan fortsätta att bo i vårt sköna Värmländska  jordbrukslandskap.

Erik Ågren, Kristinehamn

Erik Ågren från Kristinehamn, 57 år. Viktiga frågor för mig är närproducerade grödor, man ska kunna bo och verka i hela länet och tågen ska inte bara stanna i t.e.x  Karlstad.

Erik Evestam, Säffle

Erik Evestam från Värmlands Nysäter, 44 år, Verksamhetsutvecklare LRF
Region Värmland ska vara ett kraftfullt utvecklingsorgan. Utöver sjukvårdens självklara ställning så behöver vi driva frågor som är viktiga för utveckling och tillväxt i tätorter och landsbygd. Exempelvis utbyggd infrastruktur för att underlätta arbetspendling, samordna och stötta kommunerna i regiongemensamma frågor, som gymnasieutbildning, offentlig upphandling av livsmedel och bredbandsutbyggnad.

Jag tycker också vi behöver förändra strandskyddslagstiftningen eftersom det är ett hinder för utvecklingen i Värmland. 

Erik Eriksson, Väse

Erik Eriksson, Väse, 66 år, Företagare och f.d lantbrukare.  Är idag ordförande i Patientnämnden som hanterar klagomål och synpunkter på sjukvården. Patientnämnden är i ständig utveckling för att hjälpa patienter/närstående att få sina klagomål besvarade samt att bidra till förbättrad patientsäkerhet. Ny lag1 jan 2018, ställer högre krav på Patientnämnden. Att bidra till en förbättrad patientsäkerhet är en mycket viktig fråga för mig. Genom arbetet i Patientnämnden har jag fått förmånen att arbeta med denna fråga samt även med att förbättra patienters/närståendes möjligheter att få sina synpunkter på vården besvarade. Jag arbetar gärna vidare med dessa frågor o det ligger fortfarande stora utmaningar i arbetet. 

Eva Frykenberger, Kil

Eva Frykenberger, Kil, 56 år, Personligt Ombud. I mitt arbete stödjer jag människor med psykiska funktionsvariationer inom alla olika myndigheter. Jag ser att det är nödvändigt att inom vårdens alla nivåer få en stabil läkarkontakt för dem som ofta är beroende av det pga. medicinering och läkarintyg. Många med både psykiska och fysiska åkommor bollas mellan vårdinstanserna och känner sig inte välkomna någonstans idag. Använd all teknik mer än det görs idag, för att göra vården mer tillgänglig för fler,Tex skypa med läkaren för lättare åkommor, eller för de patienter som har svårt att förflytta sig till specialisterna. Även Anhörig ska kunna vara med på läkarsamtalet via telefonen om de ej kan vara med på plats. 

Eva Sidenvall, Grums

Eva Sidenvall, Värmskog, 72 år, Socionom
Det jag vill arbeta för är att stärka den lokala demokratin. Att hitta nya sätt att låta människor påverka politiken mellan valen. Det gäller både landsbygd och tätort.

Göran Adrian, Forshaga

Göran Adrian Forshaga, 63 år och fd marknadschef, har ett 40 årigt arbetsliv inom staten, försvarsmakten, riksrevisionen & Ekonomistyrningsverket, priv. näringslivet i nordiska, europeiska och internationella företag med projektledning, produktutveckling och affärsutveckling. Jag har suttit i KF, KS och AU samt kommunala bolags presidier. Jag tror som politiker är det viktigt att göra sitt yttersta i alla situation/frågor för det berör mina medmänniskor, drivkraften är att göra så bra som möjligt för alla. Hela Värmland skall leva och utvecklas med de förutsättningar som är möjliga. Vården skall ges med hundra procent tillgänglighet. För att lyckas måste en funktionell och effekt organisation byggas upp med ett ledarskap ger möjligheter till detta.

Jane Larsson, Kristinehamn

Jane Larsson, Kristinehamn, 62 år, Landstingsråd för Centerpartiet sedan 2010.                                                             Ditt säkra val när det gäller Regional utveckling för, sjukvård, äldreomsorg, kollektivtrafik, utbildning, kultur, integration och mera poliser.  Min bakgrund - jordbrukare, företagare och mångårigt ledningsarbete inom IT/Teknik-industri. 30 år som aktiv Centerpartist. Distriktsordförande för Centerpartiet i Värmland, fullmäktigeordförande i Kristinehamns kommun. Ordförande i skolnämnd. Nu Landstingsråd sedan 2010. Se min hemsida www.janelarsson.se

Jannica Bergström, Eda

Jannica Bergström Eda, 39 år viktiga frågor för mig är frågor som rör  Levande landsbygd samt rätt vård snabbt.

Jenny Evestam, Säffle

Jenny Evestam, Värmlands Nysäter, 42 år. Brinner särskilt för digitalisering, skola och integration och ökad samverkan för att möjliggöra utveckling i hela Värmland

Jens Östergren, Karlstad

Jens Östergren, Karlstad med fru och två söner. 2011 började jag arbetat som politisk sekreterare Karlstad kom. Innan det arbetade jag som journalist och redaktionell ledare inom SVT och Sveriges radio i drygt 25 år, bla på radio Värmland. Orten där du bor ska inte få avgöra vilken samhällsservice du får och vilka förutsättningar du har för ditt liv. Att alla ska ha rätt till lika bra vård är en självklarhet, men för att klara detta måste vi hela tiden arbeta för att hela länet finns med i utvecklingen, rekrytera och behålla kompetent personal. Vården står inför stora utmaningar o kräver ordning på ekonomi/styrning. Vi måste våga pröva andra lösningar än centralisering och öka samarbeta kommuner. Grunden för vård, skola och omsorg är vi har en god tillväxt och många lönsamma företag, i Värmland ska var lätt att starta och driva företag

Johanna Söderberg, Eda

Johanna Söderberg från Eda,  59 år. Frågor som jag engagerar mig i är hur man kan bo, leva och verka i hela länet.

Karl-Johan Adolfsson, Sunne

Karl- Johan Adolfsson från Västra Ämtervik är 70 år. Pensionär och skogsarbetare.
Jag vill jobba för att helhetssyn, samarbete och ansvar skall ge Värmland en positiv utveckling.

Kent Norman, Årjäng

Mitt namn är Kent Norman, jag är 67 år och bor i Årjäng. Jag har jobbat som revisor. Jag är intresserad av samhällsfrågor och är aktiv i kommunpolitiken och har ett stort intresse för näringslivs- och sjukvårdsfrågor.

Lars Emilsson, Forshaga

Lars Emilsson Forshaga, 67 år. Viktiga frågor för mig är landsbygdsutveckling.

Lars-Åke Engdahl, Grums

Lars-Åke Engdahl, Grums, 67 år. Viktiga frågor för mig är vård och omsorg, infrastruktur och trafik, jordbruk och djurhållning.

Madeleine Andersson, Säffle

Madeleine Andersson, Säffle, 33 år. Mina viktiga frågor är - barns bästa, våld i nära relationer, jämställdhetsfrågor. Jag är en socialliberal kvinna som tänker, vill och känner mycket. Jag brinner för jämställdhetsfrågor, att komma till bukt med våld i nära relationer samt att barns bästa ska tas i beaktande i så hög utsträckning som möjligt. Jag vill försöka bidra med en positiv bild av oss politiker och höja tilliten för den demokratiska processen. 

Margareta Ivarsson, Hammarö

Margareta Ivarsson Hammarö, 71 år, fd sekreterare En tryggare sjukvård för äldre genom att erbjuda äldremottagningar och vårdlotsar. Jag brinner för att de äldre skall ha en meningsfull och värdig ålderdom. Inom sjukvården handlar det om möta, hjälpa och stödja dem som behöver få erforderlig kontakt. De äldre skall enkelt kunna nå vården via telefon och bemannade äldrecentraler.

Maria Svala, Eda

Maria Svala från Eda, 62 år. Viktiga frågor för mig är Näringsliv, arbete och småföretagande. Miljö och familjejordbruk. Barns rätt att ha båda föräldrarna som vårdnadshavare från födseln.

Maria Lindquist, Forshaga

Maria Lindquist, Forshaga, 70 år, . Centerpartist sedan kärnkraftsdebatten, flyttande till Värmland från Skåne när skepticismen mot Barsebäck o längtan till Värmland blev stor. Driver  jord- och skogsbruk samt konsultföretag. Jag har utövat mitt yrke som lärare och beteendevetare, i 15 år, kontaktsekreterare för fortbildning inom Karlstads universitet. Jag har varit aktiv i flera kommunala nämnder – där jag nog mest skrivit motioner om landsbygdsutveckling, vägar och skolmat. Nämndeman sedan 2007. Intresse för juridiska frågor har växt både i Förvaltningsrätten och Tingsrätten. Att vara nämndeman är ett förtroendeuppdrag där jag med stöd av livserfarenheter kan påverka dömande som juridisk lekman och jag upplever att lagstiftning behöver ses över.

Marita Ögren, Forshaga

Marita Ögren, Olsäter, lärare och fackligt engagerad. Landsbygdsfrågor är viktiga för mig - möjligheter att bibehålla befintliga företag samt ge ökad utveckling. Se över och ökar vårdcentralernas tillgänglighet, att infrastrukturen fungerar, att skolor finnas kvar och mycket mer. Det är viktigt att man ser helheten och förstår att stad och land behöver varandra för att Värmland ska kunna utvecklas. Att vara en del i att utforma förutsättningar till en mer levande landsbygd är en fantastisk och spännande utmaning. Nya ögon behövs i både region och landsting. Konkreta förutsättningar till landsbygden som gör att den kan leva på riktigt, inte bara på papper och i olika planer.En fras som jag ofta kommer tillbaka till är att; Allt går att lösa, det är bara mer eller mindre besvärligt.  

Monica Olsson, Torsby

Monica Olsson bor i  Stöllet är  65 år och arbetar som administratör. För mig är hälso- och sjukvård den viktigaste frångan. Landsting/region ska verka för utveckling i hela verksamhetsområdet, efter de olika förutsättningar och möjligheter som finns. Viktigt med god närsjukvård, korta vårdköer, rehabilitering m m. Lokalisera ut möjliga aktiviteter för att minska resande för patienter. Samverka med kommunerna.

Monica Gustavsson, Kristinehamn

Monica Gustavsson, Kristinehamn, 63 år, Pensionär fd Banktjänsteman. Mitt stora intresse inom politiken är penningfördelningen stad kontra landsbygd. Det gäller såväl skola, kollektivtrafik, vägar, närvård, äldrevård och trygghetsfrågor. Vi behöver landsbygden för valfrihet och dess naturtillgångar nu och i framtiden. Vad som menas med stad och landsbygd beror på vart vi bor.

Ola Persson, Sunne

Ola Persson, Västra Ämtervik, Lantbrukare (50%) tillsammans med mina barn och Fritidspolitiker (50%) i Region Värmlands styrelse och AU samt Sunne kommun. ”Man ska kunna bo och jobba i hela Värmland” - sjukvård av hög kvalitet som är tillgänglig för alla - bra kommunikationer som vägar, järnväg och flyg - i den takt som Telias kopparnät nedmonteras ska vi gemensamt med kommuner och stat bygga ut för fiber och öka mobiltäckningen, över tid ’’ ska vi digitalt framtidssäkra Värmland ’’Ett tryggare Värmland där man vill bo och jobba’’ 

Stellan Andersson, Hagfors

Stellan Andersson från Hagfors, 69 år . Mina viktiga frågor är Ekonomi, primärvård, regional utveckling samt energi och miljö.

Ulf Jonsson, Arvika

Ulf Jonsson, Arvika, 59 år, Platschef. Jag är född och uppvuxen i Marmaverken utanför Söderhamn i Hälsingland. Till hälften i Bruksort och till hälften på släktens jordbruk. Utbildad till Civilingenjör och jobbat med produktionsledning på flera olika företag. Gift och har 3 barn och 2 barnbarn. Fritidsintressen är natur och idrott. Politiska kärnfrågor för mej är, tillväxt på landsbygden, effektivare vård, rättvisfrågor som att alla barn ska ha lika och goda möjligheter till utveckling samt miljöfrågor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.