Skogsuppropet

Den 23 maj besökte Centerpartiets turné Skogsuppropet Värmland. Riksdagsledamöterna Helena Lindahl, Peter Helander och Daniel Bäckström träffade under dagen företrädare för Mellanskog och skogsägarna Bertil Forsberg och Britt-Marie Nordqvist. Därefter blev det besök i Gräsmark och företaget Nykvist skog med lunch på Gräsmarks prästgård.

På kvällen bjöds allmänheten in på ett öppet möte på Södra Vikens gymnasieskola utanför Sunne för att tillsammans med riksdagsledamöterna diskutera morgondagens skogspolitik. Ett tjugotal intresserade personer kom till mötet och förde fram sina åsikter kring skogsföretagande och förändringar som behövs. Skogen är nyckeln i det hållbara samhället och äganderätten är en grundbult i företagandet på landsbygden, men äganderätten håller på att urholkas. När staten vill lägga beslag på skogsägarnas mark, så måste det ske med ersättning, allt annat är oacceptabelt.

Läs mer om Skogsuppropet och skriv under om du vill se en ny skogspolitik efter valet 2018 https://www.centerpartiet.se/kampanjer/upprop/skogsuppropet/skogsuppropet

Skogsuppropet - You Tube

 

Personer vi samtalade med under studiebesöken inför kvällen "Skogsuppropet"
Daniel, Helena, Peter och Ola
Samtal mellan deltagare under dagen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.