Byapeng införs - ett stöd för utvecklingsarbete på landsbygden

Sunne kommun avsätter 500 000 kronor från och med 2021 för att bidra till satsningar som utvecklar landsbygden utanför Sunne tätort. Byapengen ger icke-kommersiella aktörer möjlighet att söka delfinansiering till aktiviteter och insatser.

Initiativet kommer från Centerpartiet, som i sin valplattform år 2018 ville införa "ett föreningsstöd som stärker civilsamhället i hela kommunen". Idén har nu mognat och resulterat i "byapengen" - ett en sorts investeringsstöd som ska stödja invånarnas projekt och satsningar på landsbygden.

Byapengen ska ge aktörerna stöd i en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling av området. Strategisk och långsiktig syn på aktiviteten/insatsen premieras, liksom hög allmännytta, bred förankring i området och hög andel medfinansiering i pengar, material eller tid.

Sunne kommun prioriterar en spridning av projektmedel både bland sökande och geografiskt i kommunen.

Läs mer på Fryksdalsbygdens hemsida:

https://www.fryksdalsbygden.se/2021/03/17/sunne-en-halv-miljon-per-ar-ska-utveckla-landsbygden/