Nyhetsbrev från fullmäktige 17 oktober år 2022

Så var den nya mandatperioden i gång och måndag 17 oktober sammanträdde det nya fullmäktige för första gången. Vi har en ambition om att skriva lite från de olika mötena. Kom gärna med förslag på vad ni vill veta mer om!

Nytt presidium
Först av allt väljs ett nytt presidium, det består nu av: Fredrik Andersson (M) som ordförande, Barbro Dolling (L) och Karin Gjulem (S) som förste och andre vice ordförande.

Valberedning
I valberedningen representeras vi av Nils Ahlqvist med ersättare Karl-Johan Adolfsson. Nils och Karl-Johan är erfarna och kunniga och det behövs i en valberedning. En valberedning lägger fram förslag till fullmäktige om hur fördelningen ska se ut och vilka som ska sitta på de olika platserna. Det kanske inte låter så spännande, men för oss politiknördar var det intressant att notera att nya ”Sunnesamverkan” (Moderaterna, Hela Sunne och Liberalerna) gjort sig av med Kristdemokraterna som stödhjul efter bara lite drygt en vecka och i stället stöddes av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vi ser med spänning fram emot den budget som snart ska läggas fram av denna allians 😊

Kommunrevision
Fullmäktige valde en kommunrevision, kommunrevisionen arbetar på uppdrag av fullmäktige och granskar att kommunstyrelsen och övriga nämnder arbetar effektivt och i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Revisioner är också en viktig hjälp för att förbättra arbetet i kommunen. För Centerpartiet sitter Fredrik Stodne (C) men alla revisorer ska agera oberoende.

Kommunstyrelse
I kommunstyrelsen har Centerpartiet två av elva ordinarie platser och fyra ersättarplatser. Vilka som kommer att sitta för oss återkommer vi till inför nästa fullmäktige. Vi håller just nu på med att forma ett starkt lag för de kommande fyra åren i opposition.

Henrik Frykberger (M) valdes till kommunstyrelsens ordförande och Linda Johansson (S) till oppositionsråd. Vi önskar dem båda stort lycka till i sina respektive uppdrag. (I media och bland vissa på papperet erfarna politiker låter det som att (C) haft posten som KSO obrutet i 40 år, men den som minns sin historia rätt vet att efter valet 2014 hade (S) posten som KSO då de gick samman med bland andra Hela Sunne).

Internat Södra viken
Fullmäktige beslutade att bygga ytterligare internatplatser på Södra Viken. Beslutet som togs förutsatte att byggnationen prioriteras i ordinarie investeringsbudget. Det tror vi blir svårt då vi vet att både uppvärmningssystemet på Södra Viken och renoveringen av Brogården är betydligt dyrare än förväntat. Vi tycker att beslutet borde komma i samband med att budgeten läggs fram i november så att det blir tydligt vad som prioriteras bort eller att investeringsbudgeten måste höjas. Centerpartiets åsikt framfördes av gruppledaren Kristina Lundberg och vi lämnade också en så kallad protokollsanteckning.

Rätt organisation?
Fullmäktige fick en genomgång av en extern utvärdering av kommunens politiska organisation. Den skickas nu på remis till alla partier. Vi har till 31 december på oss att återkomma med hur vi ställer oss till att behålla dagens organisation eller att återgå till så kallad nämndorganisation.

Sopor och avfall
Fullmäktige beslutade om en ny renhållningsordning och avfallsplan för 2022-2030. Den tas fram gemensamt med fyra kommuner, Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors. Då en ny lag förväntas träda i kraft 2025 kommer den sannolikt att behöva revideras, men en sak i taget 😊

Sanering av mark försenas
Fullmäktige skickade tillbaka ett beslut om sanering av förorenad mark vid Torvnäs. Vi tycker att fullmäktige hade nog mycket underlag för att ta ett beslut. Två olika utredningar har genomförts av erfarna konsulter och ärendet har återremitterats flera gånger redan. Marken är förorenad och i behov av sanering, ytterligare utredningar förändrar inte den saken. Centerpartiets åsikter framfördes av Nils Ahlqvist.

Plan för suicidprevention
Centerpartiet gläds åt att Sunne tillsammans med övriga kommuner och regionen i Värmland gemensamt har tagit fram en plan för suicidprevention. Ett mycket viktigt arbete som nu kan bli ännu bättre.

I övrigt behandlades ett antal motioner och medborgarförslag.
Alla kan lyssna på fullmäktiges möte, direkt eller i efterhand:
Radio Fryksdalen - Webbradio

Kvällens längsta anförande

Kvällens längsta anförande var knappt 10minuter (var det då lille G somnade 😉?)

NA tal

Följdes av kvällens kortaste anförande, i samma ärende 😊

KF 17-10

Vi är laddade inför en ny mandatperiod! Här ser du Sophie Janulf, Nils Ahlqvist, Ola Persson, Kristina Lundberg, Bengt Hedelin och Mikaela Melander med lille G.

KF Presidium 2022

Nya presidiet: Kari, Barbro och Fredrik. Kommunsekreteraren Anna Bryntesson håller ordning på alla!

Mikaela och G

Lille G deltog aktivt fram tills kaffet, sen tyckte han att det blev drygt och tog en liten sovpaus. Toppen att det är möjligt att vara vara ledamot i fullmäktige och småbarnsförälder. I bakgrunden sitter Freddy Kjellström som är erfaren i fullmäktige! Ännu mer i bakgrunden skymtar Hugo Bryngfors som ser till att tekniken funkar!