Första spadtaget tas för nya lokaler på SG/Södra Viken i Sunne

Äntligen är det dags att ta första spadtaget för nya lokaler på naturbruks- och transportgymnasiet SG/Södra Viken i Sunne.

SG/Södra Viken är Sunne kommuns yrkesgymnasium för att utbilda ny personal till skog- och transportbranschen. På skolan finns det idag 208 elever. Från höstterminen 2021 kommer antalet platser utökas med 16 elever på fordonsprogrammet. Det innebär att det finns det närmare 260 elever på skolan från hösten 2023.

– Det har varit en lång beredning innan skolan nu byggs. Det har varit en hel del diskussioner och finjusteringar under resans gång, säger Freddy Kjellström (C), bildningsutskottets ordförande.

Satsningarna på nya lokaler för Södra Vikens naturbruksprogram och SG/Brobys industriprogram är ett led i Centerpartiets ambition om att utveckla gymnasieskolan utifrån den lokala arbetsmarknadens behov av arbetskraft, vilket fanns med i valplattformen från år 2018.