FB: Centerpartiet lämnar styrelsen i Sunne fastighets AB med omedelbar verkan

Centerpartisterna Freddy Kjellström (ordf.), Kerstin Larsson (ledamot) och Bengt Hedelin (suppleant) lämnar styrelsen i Sunne fastighets AB med omedelbar verkan. Detta rapporterar Fryksdalsbygden.

– Vi har kommit fram till att vi inte längre kan ta ansvar och sitta kvar i bolagsstyrelsen under rådande situation[ ...] vi anser att det föreligger brist på kompetens i flera led, skriver ledamöterna i ett pressmeddelande.

Länk till artikeln

Bakgrunden är bland annat att två ledamöter från Hela Sunne och en moderat ledamot beslutat att lämna tillbaka bolagets förvaltade fastigheter till kommunen. Förvaltningen av kommunens fastigheter är bolagets kärnuppdrag.

– Vi kan inte längre ta ansvar i en bolagsstyrelse där situationen urartat. En styrelse där majoriteten fattar beslut fortlöpande utan att det föreligger erforderliga beslutsunderlag, där enskilda styrelseledamöter menar sig inte behöva inläsning för beslutsärenden, där befogenheter överskrids, lagrum åsidosätts, och där styrelsen trots detta väljer att fatta stora viktiga beslut, skriver ledamöterna i pressmeddelandet.

Sunne fastighets AB hade ordinarie styrelsemöte den 15 juni. Två dagar senare kallade VD till extra sammanträde 17 juni, utan samråd med ordförande vilket normalt är fallet.

– VD kallade till ett styrelsemöte där styrelsen skulle fatta beslut om återlämnande av förvaltningen av kommunala fastigheter och det med endast sex timmars varsel, skriver de centerpartistiska ledamöterna.

– Jag kom in här i slutet av oktober på det här uppdraget och syftet var att vi skulle få ordning, men tyvärr kan jag bara konstatera att vi har ett fastighetsbolag som kommit på avdrift från kommunen i allt större utsträckning, där majoriteten av styrelsen och VD har valt att distansera sig i allt längre utsträckning från kommunen, säger Freddy Kjellström (C) till NWT.

- Vi har haft många möten under vintern och våren och det har resulterat i att det blivit ett låst läge och vi känner vi tre som har avgått att vi kommer inte vidare längre, säger Freddy Kjellström.

Centerpartiet förespråkar att en ny bolagsstyrelse med ledamöter utan partibeteckning tillsätts. Detta för att bryta låsningar och få till stånd en mer professionaliserad styrelse.

UPPDATERING:

Vid ett styrelsemöte med Sunne Fastighets AB 13/7 2021, tog vice ordförande (HS) initiativ till ett beslut att förlänga förre vd:n Perra Hermanssons uppsägningstid från 12 månader till 36 månader. Beslutet fattades av en decimerad styrelse, då avgångna ledamöter inte hunnit ersättas ännu. Avtalet uppmärksammades först efter att en visselblåsare inom bolaget skickat avtalet till kommunen för kännedom.