Sunne kommun kräver åtgärder för problem på Fryksdalsbanan

Sunne kommun kräver att Värmlandstrafik genomför kraftiga åtgärder för att komma tillrätta med problemen på Fryksdalsbanan.

– Om vi ska klara den gröna omställningen måste fler välja att ställa bilen. För att kunna göra det måste alternativet vara snabbt och tillförlitligt, vilket Fryksdalsbanans avgångar inte är just nu, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Sunne kommun har investerat cirka 12 miljoner kronor för att hastigheten på Fryksdalsbanan ska kunna hållas och säkerheten förbättras. Värmlandstrafik har också en långsiktig plan på att öka antalet avgångar för att det ska passa fler att pendla.

– Det tycker vi är bra! Men just nu går utvecklingen åt fel håll. Avgångar ställs in och ersätts inte av bussar. Informationen är opålitlig och skadar förtroendet för kollektivtrafiken.

Värmlandstrafik har trummat ut att det ska göras fler stopp för på- och avstigning längs banan.