Förbättrad service i Sunnes myndighetsärenden

Sunnes invånare blir allt nöjdare med kommunens myndighetsutövning. I årets mätning tar Sunne plats 22 i den nationella rankningen. NKI, eller Insiktsmätningen som den kallas, görs på verkliga ärenden där Sunne ökat sitt NKI från 79 till 81. NKI totalt för Sverige är 74. På första plats ligger Boden på 88.

Företagare, privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under 2021 har besvarat enkäten. Sveriges Kommuner och Regioner står bakom undersökningen som görs i samarbete med Stockholm Business Alliance. 198 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar/förbund deltog 2021. Svarsfrekvensen var 49 procent.

För Sunnes del mättes bygglov, livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd. På miljö- och hälsoskyddsområdet har Sunne gjort ett ordentligt ryck från 71 till 81 NKI.

- Jag är nöjd med utvecklingen och är stolt över medarbetarnas arbete. Som liten kommun med begränsade resurser är engagemanget A och O. Myndighetsärenden inom miljö- och bygglovsverksamheten är sällan enkla, det är en konst att kombinera detta med god service. Men kunde Skatteverket så borde vi kunna, säger miljö- och bygglovsnämndens ordförande Nils Ahlqvist (C).

Sunne kommun jobbar på att förbättra betyget för bygglov som gått ner från 84 till 77 och livsmedelskontroll från 79 till 75.

– De senaste åren har det byggts rekordmycket i Sunne, vilket såklart är mycket positivt. Det har samtidigt gjort våra handläggare hårt arbetsbelastade och mindre tillgängliga. Troligen är detta en faktor bakom det vikande resultatet. Personalen är fullt medvetna om detta och har flera idéer för att förbättra tillgängligheten och servicen.

Enligt undersökningen ligger Sunne högt på bemötande med ett NKI på 82. Området information pekar uppåt med ett NKI på 76.

Sunne kommun lanserar en ny webbplats hösten 2022 för att ytterligare förbättra informationen och tillgängligheten, bland annat med fler e-tjänster. Sedan många år är Sunne med i olika mätningar för att få syn på det som behöver utvecklas.

Sunne kommun deltar i Svenskt Näringslivs "Utvecklingsprogram för kommuner" med syfte att stärka företagsklimatet. Programmet pågår september 2021 till maj 2022.

– Centerpartiet vill att kommunen ska vara en möjliggörande och förenklande kraft för våra driftiga invånare. Samtidigt har miljö- och bygglovsnämnden ett statligt uppdrag om att se till så lagen följs. Ibland måste vi säga "nej", men det är inget hinder för att ge ett gott bemötande och bra stöd, säger Nils Ahlqvist (C).