Fler barn får rätt till att gå i Gräsmarks skola - med skolskjuts

Nu kan de föräldrar i Gettjärn och Bräckan som velat ha sina barn i Gräsmarks skola välja det alternativet, med rätt till skolskjuts. Detta sedan bildningsutskottet i Sunne kommun beslutat om ändrat upptagningsområde.

– Vi har sett en positiv utveckling i Gräsmarks skola som inneburit att ytterligare en avdelning inom barnomsorgen har öppnats upp, och som bidragit till ett ökat intresse för skolan. Detta visar på att vi strävar efter att vara en möjliggörande kommun som underlättar vardagen för våra medborgare, förklarar Freddy Kjellström (C), ordförande i bildningsutskottet.

Läs mer på Fryksdalsbygdens hemsida: