Centerpartiet vill att kommunen ska uppföra laddstolpar på landsbygden

Centerpartiet i Sunne vill att kommunen ska uppföra laddstolpar på landsbygden. Det rapporterar Fryksdalsbygden idag. Förslaget kommer att finnas med i den budget som Centerpartiet lägger fram för kommunfullmäktige i juni.

– Marknaden kommer förmodligen att lösa utbyggnaden längs våra resstråk som E45 och i Sunnes tätort. Däremot tror vi att kommunen måste gå in och bygga ut på landsbygden, säger Kristina Lundberg (C).

Koldioxidutsläppen kan minskas kraftigt genom att allt fler fordon övergår till fossilfria bränslen. I såväl Sverige som omvärlden ökar också försäljningen av elbilar ökar i snabb takt. I takt med att allt fler elbilar trafikerar vägarna ökar också behovet av stationer för snabbladdning, för såväl invånare som turister. Sannolikt kommer förekomsten av laddstationer vara en avgörande faktor för vilken resväg folk väljer.

Marknadskrafterna bygger successivt ut laddstolpar i många städer och samhällen runt om i landet. Bristande lönsamhet gör dock att laddstolpar på landsbygden lyser med sin frånvaro på allt för många platser. Detta trots att förekomsten av laddstolpar vid exempelvis lanthandlar skulle kunna fylla viktiga servicefunktioner och öka kundunderlagen.

– Vi vill att landsbygden ska vara livskraftig, då måste villkoren vara likvärdiga och infrastruktur är en avgörande faktor för att kunna leva, bo och utvecklas på landsbygden.

Centerpartiet menar att det offentliga måste ta ansvar för viktig infrastruktur och service när marknadskrafterna inte mäktar med.

– Vi har många på landsbygden med hemtjänst och det måste vara möjligt att ladda bilarna under besöken, säger Kristina Lundberg (C).


Läs mer på Fryksdalsbygdens hemsida:

https://www.fryksdalsbygden.se/2022/05/10/forslag-fran-c-i-sunne-satsa-pa-laddstolpar-pa-landsbygden/