Debattartikel: Våra argument för att finansiera Norra bron

Ur Fryksdalsbygden 1 augusti:

Framtidsutveckling kräver mod. Kommunen bör ta initiativet och visa att vi tror på framtiden i Sunne genom att bygga Norra bron. Centerpartiet är redo.

Satsningar på samhällsbärande infrastruktur ångras oerhört sällan. Desto oftare ångras infrastruktursatsningar som aldrig blev av. Naturligtvis är det staten som borde finansiera Norra bron, men med det hårda prioriteringstryck som finns på infrastrukturmedlen tror vi tyvärr att den enbart blir verklighet om kommunen är beredd att helt eller delvis finansiera byggnationen. Det visar de senaste årens utredningar och försök att få in bron i den regionala prioriteringslistan.

Självklart ska alla nödvändiga utredningar genomföras. Men vi kan samtidigt inte falla för det klassiska politikertricket att begrava en fråga som är svår att ta ställning till i oändliga utredningar. Eller att peka på att det är ”nån annans” ansvar.

Brofrågan är mycket betydelsefull för Sunne ur flera perspektiv.

Byggklar industrimark är nödvändigt att ha för att vi ska kunna öka antalet etableringar och fortsätta växa. Med en ny bro i norr kan industriutvecklingen på Brårud och Holmby fortsätta samtidigt som de tunga transporterna genom centrum minskar.

Dagens tunga trafik genom centrum utgör en risk för såväl miljö som trafiksäkerhet. Förbättrad luftkvalitet och lugnare trafikmiljö skulle göra centrum mer anpassat för såväl yngre som äldre fotgängare, personer med funktionsvariationer och cyklister, och samtidigt öka attraktiviteten för byggnation.

I händelse av reparation eller olycka på Sundsbron är en alternativ bilbro ovärderlig för såväl invånare som företag. Tre av fyra jobbskapande företagare i kommunen uppger att en ny bro hade underlättat deras verksamhet.

Centrumhandeln är viktig för Sunnes karaktär och livskraft. Besökare i Sunne kommer oftast söderifrån, vilket gör att kunderna fortsatt kan ledas till centrumhandeln även om en bro byggs i norr. Dagens tunga trafik är ett störningsmoment för att vidare kunna utveckla centrumhandeln. Målet är att det ska vara enkelt och tryggt för fotgängare, cyklister och bilister att nå våra affärer.

Slutligen skulle en ny bro i norr förbättra förutsättningarna för exempelvis brandkår och hemtjänst genom förkortade restider. Bron skulle binda samman Gräsmarks, Sunnes och Lysviks socknar.

Centerpartiet i Sunne