Debattartikel: Så ser vi på Sunnes näringslivsklimat

Ur Fryksdalsbygden 11 augusti:

Sunnes alla företag är fantastiska. Här finns både bredd och spets. Dessutom har många företagare ett starkt engagemang för att göra Sunne till en bra plats att leva på.

Näringslivsklimatet i Sunne har hållit hög klass under lång tid. Det är resultatet av både företagarnas engagemang och medvetet förd politik. Men för några år sedan inleddes en negativ trend. Förtroendet för kommunen minskade, och många företagare upplevde att förståelsen och engagemanget för Sunnes näringsliv minskat i kommunen.

Sunnes företagare hade rätt, och kommunen fick rycka upp sig.

Vi har under de senaste åren haft löpande dialog med representanter från bland andra Företagarna, Fastighetsägarna, LRF och många, många enskilda företag. Ibland på telefon, ibland öga mot öga. Kritiken, råden och berömmen som framkommit har varit oerhört viktiga för att kunna förändra och förbättra näringslivskommunen Sunne.

Vi vill rikta ett uppriktigt tack för dessa samtal och hoppas att de fortsätter.

Centerpartiet har lagt stort fokus på miljö- och byggområdet under innevarande mandatperiod. Vi har arbetat för att färre fastighetsägare ska behöva bygga om sina enskilda avlopp och att Sunne kommun ska arbeta möjliggörande. Det ska vara lätt att driva företag i Sunne!

Kommunens myndighetsärenden är sällan enkla att kombinera med god service, men kommunens personal har klivit fram och visat stor professionalism och vilja.

Vi har också enträget upprepat vikten av att möjliggöra för lokal upphandling, både för att våra företag ska kunna vinna upphandlingar lokalt, men lika viktigt att det ska finnas kompetens för att vinna upphandlingar runtom i Sverige då Sunne kommun ensam i de allra flesta fall är en för liten kund.

Och vi har fortsatt med att peka på vikten av hållbar centrumutveckling och landsbygdsutveckling för att vara en attraktiv kommun att besöka och bo i.

Förtroende kan raseras fort, men tar desto längre tid att bygga upp. Den senaste tidens mätningar indikerar att företagsklimatet i Sunne återigen har förbättrats och att invånarna blir allt nöjdare med kommunens myndighetsutövning.

Även om Sunne redan är bland landets främsta näringslivskommuner så har vi möjlighet att tillsammans bli ännu bättre.

Varje skattekrona till vår gemensamma välfärd och satsningar på fritid och kultur skapas av företagen.

Nils Ahlqvist (C)

Kristina Lundberg (C)