Välkommen till Centerpartiet i Skellefteå

  • Centerpartiet är ett socialliberalt parti där frågor som företagsamhet, landsbygd och miljö ligger i fokus.
  • Vi tror på närodlad politik som innebär alla människor lika rätt och värde, en hållbar utveckling och människans makt över sitt eget liv.
  • Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden för ett fritt och tryggt samhälle.
  • Vill du vara med och påverka det lokala partiarbetet och politiken i Skellefteå Kommun? Välkommen som medlem. För Skellefteås bästa!

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Senaste nytt från Skellefteå

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.