Tillgänglighetsmiljarden bra för Västerbotten

Pressmeddelande:
Idag presenterade Centerpartiet sin vårbudget. Ett av partiets huvudförslag är att införa en tillgänglighetsmiljard för att göra vården mer tillgänglig i hela landet.

  • Det går ut på att landstinget får en summa pengar om patienterna får tidig kontakt med läkare på vårdcentralen. Det ska ske inom tre dagar - en skärpning från dagens sju dagar. Landstingen får också del av en större summa om de uppfyller kraven att ge snabb vård genom hela vårdkedjan från första besöket till det man är frisk, säger Ewa-May Karlsson, gruppledare för C i Landstinget i Västerbotten.

Tillgänglighetsmiljarden skulle vara bra för Västerbotten. Här har det gått så långt att var femte invånare inte ens får träffa en läkare inom en vecka. Det är allt annat än bra, säger Helena Lindahl, riksdagsledamot för C i Västerbotten.

Under Alliansens år vid makten minskade köerna och tillgängligheten ökade. Detta uppnåddes genom att släppa in en mångfald av alternativ samt att premiera kortare köer. Under den rödgröna regeringen har köerna växt igen och tillgängligheten har minskat.

  • Idag upplever många människor att det är alltför svårt att få tid hos sin läkare. Det gör att man istället söker sig till akutmottagningarna med långa väntetider som följd. Brist på läkare i primärvården gör också att vårdcentralerna i allt högre utsträckning bemannas av dyra stafettläkare och resulterar i att patienten hela tiden får träffa olika läkare. Vi kan också konstatera att patienter i höge grad får vänta på besök hos specialistvården men också att operationsköerna blivit längre, säger Helena Lindahl, riksdagsledamot för C i Västerbotten.
  • Tyvärr har vi sett en drastisk försämring för människor som inte får vård inom den tid som vårdgarantin utlovar. Och den trenden har starkt försämrats sedan 2014. Det är inte acceptabelt och vi tror att det kan förändras genom att införa just en tillgänglighetsmiljard säger Ewa-May Karlsson.
  • Det är viktigt att åtgärda kompetensbristen i vården, men regeringens professionsmiljard har inte tillräckligt patientfokus. Vi behöver fler specialistsjuksköterskor och läkare. Men vi måste också se till att stärka primärvården så att fler patienter får tid hos sin läkare snabbare. Vi behöver också se till att vårdkedjorna fungerar smidigare, så att inte patienter hamnar i kläm mellan de olika vårdnivåerna, avslutar Ewa-May Karlsson.

Kontakt:

Ewa-May Karlsson: 070-663 64 94

Helena Lindahl: 070-818 11 32

Läs mer här