Vi kräver att regeringen agerar!

PRESSMEDDELANDE 180516:Idag meddelade NextJet att de går i konkurs och att alla flyg slutar gå från och med eftermiddagen. Väldigt många orter, i synnerhet i norra Sverige, drabbas omedelbart av detta. Det är människor, företag och verksamheter som slås ned, för på de här orterna finns inga tåg eller tunnelbanor som alternativ.

Den här flygtrafiken är statligt upphandlad. Nu måste Trafikverket ta sitt ansvar för att snabbt hitta en ny operatör som kan återuppta trafiken på de orter som drabbas av konkursen. Det är viktigt inte minst för att resenärerna ska känna sig trygga med att trafiken bedrivs på de orter som Trafikverket upphandlat trafik till.

- Infrastrukturministern säger i en kommentar att Trafikverket har de resurser som behövs för att lösa frågan. Jag förutsätter att regeringen nu tar sitt ansvar att lösa frågan på samma sätt som man tidigare har gjort för att lösa frågan om färjetrafik till Gotland, säger Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande i Storuman.

Om inte staten hade gått in och betalat för trafiken på de upphandlade linjerna hade det inte blivit någon flygförbindelse alls. Därför vilar nu ansvaret tungt på staten, genom regeringen och Trafikverket.