Välbesökt distriktsstämma med Europavalstema och motionsrekord för Centerpartiet

Centerpartiet i Västerbotten har haft distriktsstämma, 120 ombud samlades i Lycksele för att förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar lyssna till Centerpartiets europaparlamentariker Fredrick Federley.

Federley, europaparlamentariker och förstanamn i det kommande valet, besökte stämman för att berätta om sitt arbete i Europaparlamentet och vilka framgångar Centerpartiet rönt där under den senaste mandatperioden. Han pratade också om varför en framgång för Centerpartiet i det kommande valet till Europaparlamentet är så oerhört viktigt både för Sverige, men också för EU och Europa.

Fredrick förklarade vidare varför det är viktigt att alla engagerar sig i valet till Europaparlamentet då det inte längre handlar om att vara för eller emot EU utan det handlar om att se till att Centerpartiets politik får genomslag såväl i EU som i Sveriges kommuner och regioner.

- För mig som under många år arbetat som politiker på EU-nivå främst i Regionkommittén så är det både jättekul och jättespännande med det kommande EP-valet och jag hoppas vi får se en ordentlig debatt och valrörelse den kommande månaden, säger Ewa-May Karlsson, omvald vice ordförande för Centerpartiet Västerbotten.

Dessutom hade stämman inte mindre än 32 motioner ställda till partistämman i Karlstad i höst att hantera, omfattandes allt från differentierad drivmedelsskatt på glesbygden till bullerriktlinjer runt förskolor. Stämman förflöt raskt och bra med livlig debatt kring motionerna och god stämning hos ombuden.

- Jag har aldrig under mina snart 25 år som aktiv i Centerpartiet upplevt att vi har 32 motioner att hantera på distriktsstämman! Verkligen roligt och ett kvitto på det engagemang och driv vi nu har i partiet, avslutar Mattias Larsson, omvald distriktsordförande för Centerpartiet Västerbotten.