naturturism är exportintäkter för västerbotten

Uttalande av Centerpartiets distriktsstämma i Lycksele den 7 april 2019

Vill man värna förutsättningarna för det lokala näringslivet på landsbygden så är besöksnäringen en utmärkt plattform för det. Det är en av landsbygds- och småstadssveriges främsta källor till jobb och därför är vi i Centerpartiet glada och stolta över att vi i vårändringsbudgeten kunnat bidra till att förbättra möjligheterna för en liten och växande del av besöksnäringen när vi sänkte momsen för just naturguidning.

Men det finns fortfarande en del utmaningar – inte minst med de gränsdragningar som Skatteverket gör när det gäller vad som ska räknas som naturguidning eller inte och hur de lokala skattekontoren ser på olika momssatser.

I Västerbotten räknas inte hundspannsåkning som naturguidning. Här har dylika företag fått beskedet att det är 25 procents moms som gäller, medan det på andra ställen är 6 procent. Om turen räknas som transport gäller den lägre momssatsen och som upplevelse den högre.

Om ett företag serverar mat som tillagas över öppen eld i naturen ligger momsen på 25 procent, men om samma maträtt serveras i företagets café eller restaurang då handlar det om 12 procent. Man kan dessutom med rätta ställa sig frågan varför att en guidad tur på museum beläggs med 6 procents moms, medan en naturguidad tur med häst, hund eller till fots har en momssats som är mer än fyra gånger högre?

Om reglerna är så otydliga att de kan tolkas så olika beroende på handläggare, då måste regeringen se till att reglerna blir tydligare. Annars blir det svårt för branschen att veta hur de ska jobba.

I Finland har företag som sysslar med hundspann, hästturer och snöskoter drygt 10-11 procent i moms, vilket gör att man kan hålla lägre priser. Ska våra företag med naturguidning på landsbygden kunna konkurrera behöver gränsdragningen för momssatserna vara tydligare. Naturturismen är något så unikt som en exportnäring som finns lokalt, våra turistföretag i Västerbotten attraherar besökare från hela Europa och behöver därför konkurrenskraftiga villkor, detta hoppas vi verkligen att även skatteverket förstår!