36 miljoner till vårdens pandemihjältar

Ett år med Covid-19 pandemin har ställt otroligt tuffa krav på vård- och omsorgspersonalen i vårt län. Ingen kan ha undgått att se och ta in de starka redogörelserna. Region Västerbotten har fått en del kritik för hur lönerna har hanterats under året och nu görs en ansträngning för att ge ordentlig ersättning för det fantastiska jobb som personalen gör.

Tisdagen den 30 mars i år valde den politiska majoriteten att tillskjuta 18 miljoner kronor i ett ökat löneutrymme i samband med årets löneöversyn. Utrymmet riktas till de verksamheter och grupper inom hälso- och sjukvården som varit hårdast belastade under pandemin. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna välkomnar detta som helt nödvändigt för att klara av den långsiktiga förmågan att rekrytera och behålla personal.

Vi menar att det måste gå att göra en bedömning av vilka som jobbat extra hårt och Covid-nära, det har flertalet andra regioner lyckats med. Bedömningen i sig måste naturligtvis verksamheterna göra men det behöver kommuniceras tydligt.

Utöver majoritetens tillskjutna medel avsätter vi 18 miljoner till i löneutrymme för att kunna göra en engångssatsning till grupper inom hälso- och sjukvården som varit hårdast belastade under pandemin. Totalt handlar det alltså om 36 miljoner extra till vårdens fantastiska hjältar som slitit och sliter hårt under pandemin.

Detta är ett mycket speciellt läge och personalen behöver tyvärr fortsatt jobba hårt för att bekämpa denna pandemi. Därför måste nu regionen se till att kunna ge extra uppskattning i form av högre ersättning.

Allianspartierna: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna