Centerpartiet vill se fler barnmorskor i länet

Centerpartiet i Region Västerbotten har lämnat in sin budget , 431.2 kB. där man lägger vikt vid den nu så omdebatterade förlossningsvården. Samtidigt har man även lämnat en motion , 177.2 kB. till fullmäktige angående uppdragsutbildning för barnmorskor.

Under våren 2021 har bemanningssituationen på länets förlossningsavdelningar uppmärksammats ännu en gång. Detta är tyvärr inget problem som bara dyker upp denna sommar, regionen har under många år haft problem både med arbetsmiljö för förlossningspersonalen och schemaläggning.

Centerpartiet anser att det nu är dags att starta en uppdragsutbildning i regionen så att det under en period kan utbildas fler barnmorskor och få en bättre balans till våra behov i hela länet. Man vill att det utreds hur upplägg och handledning i en uppdragsutbildning kan göras, för att långsiktigt säkra förlossningsvården i vår region.

"Det finns en brist på barnmorskor. Dessutom finns det inte utbildningsplatser nog för de som vill vidareutbilda sig. Trycket på barnmorskeutbildningen i Umeå är stort och i snitt 2 personer per år från vår region kommer in på utbildningen. Därför vill vi utreda möjligheten till uppdragsutbildning", säger Ewa-May Karlsson, gruppledare för Centerpartiet i Region Västerbotten.

I sin budget prioriterar man förlossningsvården, men vill också lägga vikt vid God och nära vård-utveckling där man förstärker primärvården för våra äldre och psykisk hälsa. Centerpartiet menar att Region Västerbotten måste agera för att både öka kompetensen inom länet och behålla och locka nya medarbetare till regionen. Arbetsmiljön är inte bara en utmaning inom förlossningsvården, alla verksamheter måste få förbättrad arbetsmiljö så att regionen på allvar kan bli en attraktiv arbetsgivare, av den anledningen förstärker man också lönesatsningen. Centerpartiet vill att karriärvägar tillskapas, ledarskapet stärks och fortbildning måste vara en självklarhet i det livslånga lärandet.