Regionen behöver en digital tjänst för samisk hälsa

Centerpartiet vill se att Region Västerbotten tar ansvar för att erbjuda God och nära vård med utgångspunkten utifrån patientens behov. För att kunna ge en vård på lika villkor för det samiska folket krävs kunskaper om samer.

Jag har inga problem med att prata svenska med läkaren. Problemet är att han inte förstår vem jag är.” (Patient, Nätverket Samisk Hälsa, Samisk kulturförståelse i vården (samarbeta.se) )

Många av de problem som samer upplever i mötet med vården har sin grund i Sveriges koloniala historia. Historiska händelser har betydelse för samer som lever idag. En historia som till stora delar inte är berättad och som behöver synliggöras. Det är ett problem för regionen att lösa när många samer känner att de inte har någonstans att vända sig för att prata om sin hälsa och sina problem. Det är svårt att bli förstådd. Samisk språkkompetens och samisk kulturkompetens är svag. Det är inte många av regionens personal som har kunskap om renskötsel eller vad det innebär att vara same i dag. Många samer i Västerbotten vänder sig idag till Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsa i Nordnorge, SANKS, istället för att söka vård i vårt eget län. Just för att SANKS har samisk språk- och kulturkompetens vilket vi inte kan erbjuda i Västerbotten ännu.

"Målet med motionen är att skapa en digital hälsocentralsfunktion med samiskt fokus. Det vore ett sätt att nå målen vi själva satt upp i den Strategi Region Västerbotten antog i februari 2020.", säger Maria Kristoffersson, Centerpartiet, motionsskrivare.

Vården måste bli mer tillgänglig, att samer känner sig förstådda när de söker vård, att de renskötande samer som flyttar mellan olika geografier får ökade möjligheter med en fast vårdkontakt som finns oavsett vart de befinner sig i renskötselåret. En god och nära vård tillgänglig för alla samer.