Helena Lindahl KU-anmäler Ibrahim Baylan

- Vi vill gå till botten med regeringen och Näringsdepartementets hantering av rapporten kring Cementa, säger Helena Lindahl, riksdagsledamot Centerpartiet Västerbotten.

13 september 2021
Helena Lindahl har begärt att Konstitutionsutskottet granskar regeringens och Ibrahim Baylans hantering av SGU:s, Sveriges geologiska undersökning, Cementarapport angående påverkan av ett stopp för Cementas verksamhet. SGU har genomfört rapporten men inte publicerat och det har uppkommit frågor gällande näringsdepartementets inblandning i valet att inte publicera.

Läs mer på Helenas facebook-sida: C KU-anmäler statsrådet Baylan