Annika Andersson: Valfrihet även efter döden är en självklarhet

Partistämman ställer sig bakom Annika Anderssons motion om att öppna upp för den enskilda att på förhand ansöka om plats för egen aska.

I en motion till partistämman lyfte Annika Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina, vikten av valfrihet även efter döden. Motionen behandlades under fredagseftermiddagen på Centerpartiets partistämma och fick stämmans gillande.

- Att den enskilde individen på förhand ska kunna ansöka om plats för spridning av den egna askan är en viktig valfrihet, säger Annika Andersson.

I dagsläget kan du i förväg inte ansöka tillstånd för askspridning. För att kunna ansöka måste det finnas ett dödsfallintyg med släktutredning från Skatteverket, samt en skalenlig karta eller sjökort över den tilltänkta platsen för askspridningen. Detta vill Centerpartiet alltså ändra på nu.

- Jag är jätteglad att stämman håller med innehållet i motionen och att detta nu blir Centerpolitik, avslutar Andersson.