Carina Sundbom: Norra Sverige leder den gröna industriomställningen

I norra Sverige sker stora industrietableringar som bidrar till grön omställning. Med dessa ökar behoven av fungerande vägnät och infrastruktur.

- Det bör finnas ett bredare perspektiv vid planering och tilldelning av medel till infrastruktur, och inte rakt av basera det på befintlig folkmängd, säger Carina Sundbom, gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå och ledamot i Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd.

I norr sker en befolkningstillväxt med ökade transporter utifrån den nya industrialiseringen, men många prognosframskrivningar visar en tidigare befolkningsminskning. Planeringen av statliga vägar och annan infrastruktur baseras sedan på dessa underlag. Detta problem diskuterades på Centerpartiets partistämma i helgen.

- Tyvärr så lyfts inte blicken vid planering av nya vägar och annan infrastruktur, utan många prognoser används som visar tidigare befolkningsförändring, utan att ta hänsyn till den explosiva utvecklingen som nu sker, säger Sundbom.

Detta problem var en av flera utmaningar för den gröna industriomställningen som Centerpartiets partistämma uppmärksammade och gav partiledningen i uppdrag att jobba vidare med.

- Här i norr finns framtiden för den gröna omställningen, avslutar Carina Sundbom.