Caroline Löfström och Amandah Andersson: Ekonomin ska inte stoppa dig från skilsmässa

På söndagsförmiddagen debatterades sociala frågor under centerstämman. Caroline Löfström, Vindeln, och Amandah Andersson, Umeå, var motionärerna som lyfte frågan om att ekonomin inte ska stoppa någon från att ansöka om skilsmässa.

- 900 kronor kan för en enskild vara väldigt mycket pengar och samtidigt helt avgörande för ett bättre liv, säger Caroline Löfström.

Motionen föreslog att ansökningsavgiften för skilsmässa på 900 kronor ska kunna delbetalas. Stämman gick dock längre och beslutade att ansökningsavgiften ska tas bort helt.

- Alla äktenskap ska vara frivilliga och 900 kronor ska inte stå i vägen för det. Det här är ett jätteviktigt beslut för att skydda de mest utsatta, säger Amandah Andersson.