Kerstin Sjöström: Stopp för självförskrivning av narkotika

Under centerstämmans sista dag debatterades sociala frågor. Kerstin Sjöström, kretsordförande för Centerpartiet i Nordmaling och mångårig ledamot i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, fick stämmans bifall på förslaget om att ta bort möjligheten för läkare och tandläkare att förskriva narkotikaklassade läkemedel till sig själva.

- Jag är otroligt glad att stämman höll med mig om det orimliga att någon ska kunna förskriva narkotikaklassade preparat till sig själv, säger Kerstin Sjöström.

Kerstin Sjöström vittnade om hur hon tillsammans med andra ledamöter i ansvarsnämnden genom åren har ifrågasatt att läkare och tandläkare kan skriva ut narkotikaklassade preparat till sig själva.

- Risken att hamna i ett missbruk ökar ju markant om man kan förskriva narkotiska preparat till sig själv, därför är det här ett viktigt beslut, avslutar Sjöström.