Nomineringsstämma för att fastställa kandidatlistorna till Sveriges Riksdag och Region Västerbotten

Lördag 20 november 2021 på Ansia Konferens, Lycksele.

Ombud är de personer utsetts av kommunkretsarna samt ledamöter i distriktsstyrelsen.

Medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund och Centerstudenter är välkomna att delta. Anmälan för fika och mat till vasterbotten@centerpartiet.se

Om någon önskar stämmohandlingarna så meddela det till vasterbotten@centerpartiet.se. Stämmohandlingar skickas ut under vecka 45.

Program

09.30 Ombudsanmälan, Fika med smörgås

10.00 Nomineringsstämma för att fastställa listorna till riksdagen och regionen

12.30 Lunch

13.30 Anförande (digitalt) av Centerpartiets 1:e vice ordförande Linda Modig, Kuivakangas.

Fortsatta stämmoförhandlingar