VERKSAMHETSBIDRAG TILL LANTBRUK I LÄNET

Kostnaderna för lantbruken har på kort tid skenat till mer än det dubbla och detta kommer att få allvarliga följder för den svenska livsmedelsförsörjningen. Centerpartiet har därför tagit initiativ på torsdagens Regionala utvecklingsnämnd för att stötta västerbottniska lantbruksföretag.

Bomberna faller över oskyldiga i Ukraina. Agerandet sänder inte bara chockvågor över hela västvärlden, det skapar också konsekvenser för varenda medborgare och på varenda gård i Västerbotten, i Sverige och i resten av Europa. Ukraina har länge varit Europas kornbod. De miljontals ton spannmål som exporterades måste nu produceras någon annanstans. Den energi och det bränsle som kom från Ryssland måste ersättas.

Med anledning av detta har just nu många av Västerbottens bönder försatts i en extremt svår ekonomisk situation, framför allt inom animalieproduktion. Kostnaderna för några av lantbrukets viktigaste insatsvaror (diesel, el, gödning, halm, soja och övrigt foder) har stigit kraftfullt sedan november. Nu har kostnaderna på kort tid ökat till mer än det dubbla. Detta slår inte bara mot jordbruket. Det slår mot hela livsmedelskedjan och industrin och riskerar därför att få allvarliga följdeffekter för den långsiktiga svenska försörjningstryggheten när det gäller mat. Centerpartiet har därför lagt förslag om att Region Västerbotten ska agera handlingskraftigt och stötta lantbruken i Västerbotten med verksamhetsbidrag.

"Nu riskerar vi att förlora en stor del av den lokala animalieproduktionen, vilket även ger konsekvenser för svensk matproduktion ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv", säger Carina Sundbom, initiativtagare och ledamot i Regionala utvecklingsnämnden för Centerpartiet.

Konsumenter och de ansvariga i den offentliga upphandlingen ska vara beredda på att priserna på de svenska matvarorna ökar. Men det är även viktigt att i möjligaste mån se inköp av närproducerade och svenska råvaror som en investering i det gemensamma civilförsvaret och försörjningstryggheten.