Närmare koppling mellan ambulans och sjukstugor – en bättre modell

Foto: Susanne Olofsson

 

Region Västerbottens övertagande av ambulansverksamheten i Vindeln, Vilhelmina och Storuman i egen regi har tyvärr lett till ökade kostnader och ett ökat beroende av hyrpersonal framför allt i Vilhelmina och Storuman. Detta befarade vi från oppositionspartierna redan innan beslutet, men vår oro hörsammades inte. Eftersom det dessutom är planerat att regionen kommande år ska överta ambulansverksamheten i egen regi vid resterande orter i inlandet; Norsjö, Tärnaby, Sorsele och Dorotea, så känner vi oss mycket bekymrade.

Det är kanske så att ambulansverksamheten inte kan se exakt likadan ut i alla kommuner i Region Västerbotten och att man måste pröva andra lösningar, tänka utanför boxen. Beträffande ambulansverksamheten i Vilhelmina och Storuman borde möjligheten att koppla ambulansen tydligare till sjukstugorna undersökas så att ambulansen även kan bemannas med personal som samtidigt är anställda vid sjukstugorna. Det skulle bidra till kompetensutveckling för medarbetarna samt att det blir mer attraktivt att jobba vid sjukstugorna.

Centerpartiet har tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna länge framfört att ambulansverksamheten i regionen är underfinansierad och måste få en betydligt högre budget. Vi har även framhållit hur viktigt det är att tillvarata de kompetenser som finns bland lokalbefolkningen från den tid när ambulansverksamheten samverkade med sjukstugor och hälsocentraler, framför allt när det gäller ambulansverksamheten i inlandet.

Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har lämnat ett initiativärende till Hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda möjligheten att tydligare koppla ambulansverksamheten i Vilhelmina och Storuman till sjukstugorna.

 

Lars Bäckström, vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden, Centerpartiet

Elmer Eriksson, Moderaterna

Åsa Ågren Vikström, Moderaterna

Jens Wennberg, Liberalerna

Betty-Ann Nilsson, Kristdemokraterna