Centerpartiets krav på vården - för Västerbottens bästa

Den 2 april höll Centerpartiet Västerbotten distriktsstämma. Under stämman ställdes följande krav på vården i länet i ett uttalande.

Fem krav på länets sjukvård från Centerpartiet Västerbottens distriktsstämma:

  • Det måste finnas tre akutsjukhus i Västerbotten, med BB på alla tre sjukhusen
  • Vården ska vara tillgänglig och hålla hög kvalitet i hela länet
  • Köerna i sjukvården måste kortas och fler måste få en fast läkarkontakt
  • Regionen måste bli en attraktiv arbetsgivare
  • Västerbotten ska ha Sveriges bästa förlossningsvård

En god och nära vård i alla länets kommuner är en förutsättning för att hela Västerbotten ska vara tillgängligt och tryggt att leva och verka i. Att öka den Nära och tillgängliga hälso- och sjukvården är den stora utmaningen. Målet är en hälso- och sjukvård som ständigt utgår ifrån vad som är bäst för den enskilda individen.

Bra arbetsvillkor är grunden för att regionens verksamheter ska fungera året runt för medborgarnas bästa. Regionen måste bli en attraktiv arbetsgivare. Tyvärr finns mycket att göra då det kommer till den utbredda tystnadskulturen och hierarkiska styrningen av Regionen. Centerpartiet är övertygade om att det måste till ett politiskt ledarskap som har tilltro till sina medarbetare och kan ta det övergripande arbetsgivaransvaret utan rädsla för kritik.

Centerpartiet vill att Region Västerbotten ska ha landets bästa förlossningsvård, och då måste vi bland annat säkerställa en förbättrad lönepolitik och arbetsmiljö, högre grundbemanning över hela året, ha en långsiktigt fungerande sommarbemanning samt funktionella lokaler. Nationellt driver Centerpartiet på för en bättre förlossningsvård i hela landet genom bättre arbetsvillkor, högre löner för barnmorskor och bättre tillgång till stöd efter förlossning.