Jobbonärer- En arbetskraftsresurs för Region Västerbotten

Centerpartiet anser att jobbonärer kan vara en del av lösningen på personalbristen inom Region Västerbotten. Patricia Riselius väcker frågan på fullmäktige i april om hur samarbetet med jobbonärer ser ut idag.

Jobbonär- person som fortsätter att arbeta efter att ha nått åldern för pension” (nyordslistan 2021, isof.se).

Idag är det akut brist på rutinerad och kvalificerad arbetskraft inom Region Västerbotten. Inom både vården och tandvården är krisen ett faktum. En ung generation läkare, sjuksköterskor och tandläkare axlar det arbete regionen har som uppdrag att utföra men för att kunna lyckas kommer den seniora arbetskraften, s.k. jobbonärer, vara viktigare än någonsin.

Det tar många år att bli skicklig inom ett yrke. Den legitimation som tex läkare, sjuksköterskor och tandläkare får, gäller hela livet. Kunskap, skicklighet och rutin är en ovärderlig resurs och nyutexaminerad personal behöver mentorer både som stöd och kunskapsbank, för att bli trygga och självgående.

”Effekten av samarbete mellan generationer ger en robust, långsiktig och stimulerande arbetsmiljö vilket i sin tur höjer effektiviteten och inte minst patientsäkerheten.”, säger Patricia Riselius, ledamot för Centerpartiet i regionfullmäktige.

70 är det nya 50 och aldrig har personer som gått i pension varit så motiverade att fortsätta jobba, som nu. Många pensionärer känner att de fortfarande vill och mår bra av att fortsätta vara yrkesverksamma. Det ger mening och personlig utveckling samt gör det möjligt att behålla sociala relationer med kollegor och medarbetare.

Centerpartiet menar att om Region Västerbotten ser möjligheterna och främjar en attraktiv arbetsmiljö för pensionärer som vill vara kvar i arbetslivet kommer det att generera minskade vårdköer, bibehållen kunskapsbank och ökad trygghet både hos patienter och personal.