Region Västerbotten slopar HVO i kollektivtrafiken!

Tisdagen den 20/6 beslutade Regionfullmäktige att kravet på HVO inblandat i diesel, för Länstrafikens fordon, tas bort för de trafikavtal som finansieras av Region Västerbotten.

Detta får konsekvenser för klimatet och går emot flera av Region Västerbottens miljömål. Några mål som inte kommer att uppfyllas är dessa tre: Länstrafikens mål att 72% av trafiken ska drivas av förnybara drivmedel 2023, med långsiktigt mål att trafiken ska bedrivas med förnybart drivmedel år 2030; Regionalt trafikförsörjningsprogram har målet 100% förnybara drivmedel 2030 och Region Västerbottens Miljö- och klimatstrategi har målet att markbundna transporter ska vara fossilfria 2030.

"Ska vi klara klimatkrisen är det viktigt att fasa ut de fossila bränslena så snart som möjligt, och här bör Region Västerbotten föregå med gott exempel. Det räcker inte att ”lova” att man kan återgå till HVO vid senare tillfälle om förutsättningar förändras. Det behövs handlingskraft bakom Region Västerbottens klimatmål", säger Carina Sundbom.

Centerpartiet vill istället satsa på HVO och fler fossilfria drivmedel, och att öka produktionen av fossilfria drivmedel i Västerbotten och i Sverige. Vi kan inte backa och snåla oss ur klimatkrisen!

Carina Sundbom, ledamot för Centerpartiet i Region Västerbotten.