Från jord till bord

Centerpartiet måste driva frågan om Sveriges livsmedelsförsörjning

Lördagens medlemsträff på Malgomajgården i Vilhelmina hade temat från jord till bord. Dorotea, Åsele och Vilhelminas kretsmedlemmar diskuterade tillsammans med riksdagsledamoten Helena Lindahl och jordbruksföretagaren Ida Oderstål möjligheterna för att Sverige, som land, skall få förutsättningar att producera de livsmedel som landet behöver.

Vi är samtliga eniga om att Centerpartiet måste driva frågan om Sveriges livsmedelsförsörjning . – Ett livskraftigt jordbruk är grunden för att ett land skall kunna försörja sin befolkning, säger Ida Oderstål och påpekar vidare att mjölkbönder är navet i jordbruket. 

Vi centerpartister vill ha mera svensk mat året om. Vi vill stärka konkurrenskraften hos våra jordbrukare och vi vill öka den svenska matproduktionen. 

-Det nationella stödet till jordbruksföretagen är bra och vi kan utveckla det. Viktigt att minska på administrationen för jordbruksföretagen säger Ida Oderstål.

Forskningen säger att om 15-20 år är det svårt att producera mat i Mellaneuropa.  Klimatförändringen med allt högre temperaturer med torka som följd blir allt vanligare. 

Vi anser att Centerpartiet måste ta ett allt större grepp om livsmedelsfrågan. Vi sätter likhetstecken mellan brukad åkermark och en levande landsbygd. 

Vi är trötta på att vänta på en ”uppdateringen av vår livsmedelsstrategi”.  Det är en kapitalförlust att inte nyttja vår åkermark för landets bästa. Bönder måste kunna leva av sitt arbete och det måste vara möjligt att tjäna pengar på att vara bonde och livsmedelsproducent. Det är en förlust när landskapet förbuskas och åkermark växer igen säger Helena Lindahl.

En tredjedel av Sveriges åkermark är redan  igenväxt. Sverige måste kunna försörja sin befolkning på livsmedel. 

Ordföranden från Dorotea, Åsele och Vilhelmina C kretsar