Debatt: Prioritera förlossningsvård i glesbygden

Förlossningsvården är grundläggande för tillväxt och utveckling, för att både den gröna industrin och besöksmål som växer ska klara av kompetensförsörjningen.

“Ni i glesbygd får väl skylla er själva att ni bosatt er där ni bor!”

Det är inte en ovanlig kommentar när personer på landsbygd påtalar brister och ojämlikheter inte i minst i frågor kring vård och förlossningsvård. Så kan en väl tycka men tänks tanken hela vägen, vilket land skulle vi få om vi skulle behöva välja bostadsort utifrån vart det fanns BB? Och skulle tillväxt och utveckling kunna ske?

Förlossningsvården måste organiseras så att den finns nära, är tillgänglig och prioriteras rätt. Hela Sverige ställs om i en grön omställning där norra Sverige leder utvecklingen, tyvärr hänger inte omställningen av förlossningsvården med. BB i Lycksele är stängt och BB i Sollefteå ockuperas där verksamheten lagts ner. Förlossningsvården är grundläggande för tillväxt och utveckling, för att både den gröna industrin och besöksmål som växer ska klara av kompetensförsörjningen.

Centerpartiet driver på frågan i både regioner och kommuner och tog vid stämman i Örebro beslut som stöttar för en mer hållbar, nära och tillgänglig förlossnings och kvinnosjukvård.

Valfriheten bör stärkas för gravida kvinnor i hela landet. Det handlar bland annat barnmorskeledda enheter i anslutning till akutsjukhusen och regionfinansierade hemförlossningar för de som så önskar och där det inte finns medicinska hinder. Även mobila team som besöker den nyförlösta i hemmet för att både se över mammans eftervård men även barnets tester som ska ske den första tiden som hörseltest och bilurubintest.

Det behövs mer trygghet i förlossningsvården, inte minst på landsbygd men även i de täta städerna. I olika delar av landet krävs resor på 20, 30 och upp till mer än 40 mil för att få tillgång till ett BB. I andra delar är BB fullt och du får söka dig till andra närliggande BB. Det finns exempel på att kvinnor fått åka över gränsen till grannlandet för att föda. Bilförlossningarna ökar och ambulanser får rycka ut för att hjälpa födande på parkeringsfickor.

Idag får 80 procent av alla kvinnor en muskelbristning i bäckenbotten i samband med förlossning. I de delar av landet där avstånd till BB gör att igångsättning blir allt vanligare ökar även förlossningsskadorna.

Ambulanssjukvården måste byggas ut så att responstiden blir kortare. Fler ambulanser skulle öka tryggheten för landsbygdsbor, inte minst för gravida kvinnor som har lång resväg till BB, men även för patienter med till exempel hjärtstopp eller stroke. Det ökar tryggheten inte minst för gravida kvinnor och deras partner men även för akuta sjukdomstillstånd och vid olyckor. Men det viktigaste är att organisera förlossningsvården så att det finns nära, är tillgänglig och prioriteras rätt.

Centerpartiet verkar för att staten tar ett ekonomiskt ansvar i omställningen i enlighet med de statliga utredningar som gjorts, både ”Effektiv vård” och ”God och Nära vård” och skjuter till minst 5 miljarder kronor per år till regionerna under 10 år för att möjliggöra omställningen till en nära vård där förlossningsvården måste prioriteras.

Maria Kristoffersson, Vilhelmina

Ewa-May Karlsson, Vindeln

Malin Svensson, Tärnaby

Håkan Andersson, Kåge