Debatt: Rusta Sverige för kris genom lägre skatt för jordbruket

Det är bra och viktigt att makthavare uppmanar allmänheten till en mental beredskap för krig. Att säkerställa att man har beredskap i hemmet för en krissituation. Men, det hade blivit ännu bättre om staten också gjort sin del. Jag vill påstå att det inte har skett.

En viktig del av landets beredskap är att se till att den inhemska matproduktionen ökar. Utan fungerande livsmedelsförsörjning får ett land snabbt problem. Oavsett hur fina politiska dokument det finns om livsmedelstrategi, så kan man obönhörligen inte äta strategier. Dessa dokument har dessutom tröskats i lite olika tappningar under flera mandatperioder av flera olika regeringar. Med i princip obefintligt resultat.

I dag lägger många bönder ned sin verksamhet då man helt enkelt har för låg lönsamhet på det man producerar. Den nedåtgående spiralen med färre jordbruk har funnits i decennier. Det är inget nytt och under tiden har olika regeringar mest bara pratat. Men till slut måste det bli verkstad någon gång - ja, om vi ska ha mat på bordet den dagen krisen eller i värsta fall kriget eventuellt kommer.

Jordbruk är inte raketforskning. Ger staten förutsättningar till bättre lönsamhet så kommer fler vilja driva jordbruk och det kommer vara ekonomiskt rationellt med fler småskaliga jordbruk och en mer decentraliserad livsmedelsproduktion. Den delen av beredskapen kan inte politiken lägga över på allmänheten, utan det kräver politiska prioriteringar.

För mig är det självklart att staten väsentligt bör lätta på skatte- och regelbördan för jordbruk och skapa förutsättningar för en snabb tillväxt i sektorn. Ett synsätt där jordbruket är en skattebas i mängden med främsta syfte att betala skatt är inte ens önskvärt i fredstid.

Men nu när allmänheten manas till höjd beredskap bör detsamma gälla för staten. Det är dags att släppa på bromsen och ge jordbruket rätt förutsättningar att utvecklas. Det borde, för övrigt, skett för decennier sedan.

Helena Lindahl

Riksdagsledamot, Centerpartiet