Infrastruktur


sol-has-bg sol-light-text

Västerbotten är ett stort län med långa avstånd. Oavsett hur vi gör så kommer avstånden vara ett problem och något som vi måste hantera. Vi behöver vägnät i god kvalité för att länets många industrier – bland annat gruvnäringen, skogsnäringen, och besöksnäringen – ska fungera. Men framförallt så behövs alternativ för de traditionella färdmedlen. Tågnäten behöver utvecklas för både godståg och pendeltåg. Både turister och västerbottningar ska kunna åka kollektivt oavsett vart de ska.

En av de viktigaste projekten för utvecklingen i hela länet är att fortsätta med samarbetet Midway Alignment som utvecklar alla transportvägar från Mo i Rana i Norge till Sankt Petersburg i Ryssland. Det innebär en ny färja, utvecklad E12 och investeringar i Tvärbanan.

För att ha förutsättningar att driva företag i hela länet så behöver vi fortsätta digitalisera Västerbotten. Vi behöver bygga ut fibernätet och annan modern kommunikationsteknik för att ge alternativa sätt att överkomma våra långa avstånd.

Det satsas mycket på infrastruktur, men ändå räcker pengarna inte till. Detta på grund av att det har gjorts allt för lite investeringar under väldigt lång tid. Därför vill vi, utöver de statliga investeringar som görs, öppna upp för alternativa finansieringsmöjligheter så som OPS (Offentlig-privat-samverkan). Det skulle göra att vi kan genomföra fler projekt och mer investeringar utan att öka skattetrycket.

Centerpartiet vill:

 • Ha en och samma biljett för tåg och buss i länet
 • Att ringbilar ska vara bokningsbara varje dag i veckan
 • Att realtidssystem införs i hela länet så att du som resenär ska kunna se när bussen kommer till just din hållplats
 • Att bussarna utrustas med wifi och eluttag
 • Satsa på fordonsgas och vätgas
 • Att det sker mer tillämpad forskning inom området fordonsbränslen
 • Att Västerbotten ska ha landets bästa elladdinfrastruktur
 • Att laddstolpar finns vid nav där byte sker mellan till t.ex. buss och tåg.
 • Bygga fler bilfria cykelvägar och fler cykelparkeringar i hela länet
 • Att cykelskåp finns vid alla resecentrum
 • Bygga Norrbotniabanan snarast
 • Satsa på och uppmuntra ny teknik för fler gröna färdsätt
 • Att medel för infrastruktur fördelas utifrån nytta och behov i hela länet 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.