Trygghet

Integration

sol-has-bg sol-light-text

Alla i Sverige betalar skatt under samma premisser i hela landet. Trots detta får inte alla den service som lovas i samhällskontraktet. Det märks extra tydligt i Västerbotten, där sjukstugor avvecklas, statliga myndighetskontor flyttar och polisen har inga resurser. Att polisen kommer när man ringer är bland det mest grundläggande vi har i en rättsstat. Trots detta har rätten till trygghet blivit något som beror helt på vart i landet du bor.

I Västerbottens inland finns det bara en polispatrull som patrullerar om vardagsnätterna. Det är inte hållbart. Det skapar otrygghet hos invånarna och även hos polisen själva som är väldigt utsatta när de är ensamma. Centerpartiet vill att polisen ska finnas tillgänglig i hela länet.

Centerpartiet vill:

  • Att det finns närvarande och synliga poliser i länets alla kommuner
  • Att länets akutsjukvård med ambulanser och helikopter alltid finns nära och tillgänlig
  • Att statens ansvar för den grundläggande infrastrukturen inte försämras (vägar, järnvägar, polis, försäkringskassa, skattemyndighet etc)

 

Integration

Sverige utvecklas när människor kommer hit. För att samhället ska vara öppet krävs en politik som ger alla samma rättigheter och skyldigheter. Då får vi ett bättre land att leva i. Och det är jobben som är nyckeln.För att integrationsprocessen ska vara så smidig som möjligt så är det viktigt att de som kommer till Sverige snabbt kommer in på arbetsmarknaden. Det är där man lär sig språket, hittar kontakter och vänner utanför familjen, och känner att man blir en del av Sverige och Västerbotten. I Västerbotten finns många företag som vill växa, men nästan en tredjedel av dem anger att bristen på kompetent arbetskraft är det största hindret för utveckling – därför måste vi bli bättre på att ta tillvara på den kompetensen som nyanlända håller på.

Vi vill att Sverige ska fortsätta präglas av tolerans och öppenhet och välkomna olikheter. I framtiden vill vi inte ha några speciallösningar som är riktade till människor som har flyttat hit. Istället vill vi ha bra arbetsmarknads- och bostadspolitik för alla. Fakta visar att det är integrationspolitiken, och inte invandrarna, som har skapat dagens integrationsproblem.

Centerpartiet vill:

  • Att offentlig verksamhet ska erbjuda fler praktikplatser och vara ett föredöme för hållbar integration
  • Öka samverkan med civilsamhället och att fler hushåll ges möjlighet att öppna sina hem för nyanlända i behov av boende eller annat stöd
  • Verka för att ensamkommande ungdomar får ett ökat stöd för att hantera psykisk ohälsa
  • Att föreningar erbjuds stöd och verktyg för att skapa en inkluderande verksamhet
  • Få till en bättre matchning mellan arbetsmarknaden och den outnyttjade arbetskraften

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.