DEBATT: ÖKA VALFRIHETEN I FÖRLOSSNINGSVÅRDEN

Tre centerpartistiska regionpolitiker: Formalisera samarbetet mellan Region Västerbotten och Norges motsvarighet i Nordland fylke för att öka valfriheten i förlossningsvårde för blivande föräldrar i fjällvärlden.

Formalisera samarbetet mellan Region Västerbotten och Norges motsvarighet i Nordland fylke för att öka valfriheten i förlossningsvården för blivande föräldrar i fjällvärlden.

Möjligheten för inlandets kvinnor att föda i Norge togs upp i samband med att Hälso- och sjukvårdsnämnden tog det politiska beslutet att förlossningen i Lycksele ska hållas stängd till dess att den på ett patientsäkert sätt kan återstarta. Ifall en havande kvinna åker över till Norge för att föda kommer hon nog att få hjälp, detta baserat på Nordens öppna gränser och att vi har generella samarbeten. Det innebär dock inte att den födande kvinnan nödvändigtvis tas emot med öppna armar.

Möjligheten att föda i Norge är inget som havande i fjällvärlden informeras om. För att föda i Norge ska bli ett realistiskt alternativ anser vi i Centerpartiet att vi borde ha ett formaliserat samarbete med regionens norska motsvarighet. Vi anser också att de havande mödrarna ska informeras om möjligheten och vad det innebär.

Vi anser också att denna valmöjlighet ska kvarstå när Lycksele BB återöppnar, eftersom de 30 mil det är mellan Hemavan och Lycksele kommer vara lika långa även när vi får tillbaka vår förlossningsenhet i inlandet.

Håkan Andersson (C), vice ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden
Maria Kristoffersson (C), ledamot i Regionfullmäktige
Malin Svensson (C), ersättare i Regionfullmäktige